Rýchla navigácia

Regulácia CMPZ v Prievidzi

Informácie

parkovanie Na základe poverenia z mesta Prievidza pripravila mestská spoločnosť Unipa projekt regulácie statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne (CMPZ) mesta Prievidza, pre ktorý sa mesto rozhodlo z nasledovných dôvodov.

 • Návštevníci centra mesta, ale najmä jeho obyvatelia sú denne konfrontovaní s predimenzovanou statickou, ale aj dynamickou dopravou v tejto časti mesta.
 • Súčasná situácia je taká, že od skorých ranných hodín sú parkovacie miesta v centre obsadené dlhodobým státím vozidiel zamestnancov inštitúcii a firiem.
 • Majitelia nehnuteľností dlhodobo, vo väčšine prípadov, neriešia, resp. riešia v nedostatočnom rozsahu problém statickej dopravy pre svojich nájomníkov.
 • Krátkodobí návštevníci centra vyhľadávajúci služby v prevádzkach a inštitúciách v centre sú preto nútení využívať platené parkoviská, čo zapríčiňuje zníženú návštevnosť centra mesta. Centrum stráca svoju spoločenskú a obchodnú funkciu.
 • Napriek tomu, že mesto každoročne dotuje mestskú hromadnú dopravu viac ako miliónom eur ročne, obyvatelia preferujú individuálnu dopravu do centra mesta.
 • Nie je vo finančných, ale ani priestorových možnostiach mesta, riešiť tento stav neustálym dobudovávaním bezplatných parkovacích plôch a rozširovaním ciest.
 • Je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že za ostatných 7 rokov narástol počet vozidiel v okrese z 35637 vozidiel v roku 2003 na 55999 v roku 2010, teda o takmer 60%

Formy parkovania

Návštevnícka forma parkovania

 • ULIČNÉ PARKOVANIE - NEPRAVIDELNÝ NÁVŠTEVNÍK / krátkodobé parkovanie
  • spôsob platby
   • SMS Platby za parkovanie prostredníctvom SMS-ky, je moderný a pohodlný spôsob ako zaplatiť za odstavenie svojho vozidla v CMPZ. Tvorí nosný systém regulácie a prvá hodina platby prostredníctvom SMS správy je výrazne cenovo zvýhodnená (v Prievidzi ako jedinom meste na Slovensku). Po zaparkovaní vozidla je potrebné odoslať SMS v predpísanom tvare na zverejnené telefónne číslo. Následná spätná SMS je ekvivalent parkovacieho lístka a slúži ako dôkaz o zaplatení parkovného. Pred uplynutím doby platnosti parkovacieho lístka bude klientovi zaslaná SMS správa, ktorá ho upozorní na blížiaci sa koniec platnosti parkovacieho lístka. Následne sa klient môže rozhodnúť, či si predĺži parkovací lístok zaslaním obdobnej SMS správy, alebo tento čas využije na opustenie parkovacieho miesta. Prvá hodina platby prostredníctvom SMS správy je výrazne cenovo zvýhodnená.
   • jednorázová parkovacia karta (JPK) Jednorazová parkovacia karta slúži na zaplatenie parkovného na 1 hodinu na vyhradenom parkovacom mieste v CMPZ. Počet parkovacích kariet zodpovedá počtu hodín zaplateného parkovného. Parkovacia karta sa dá zakúpiť na označených predajných miestach, ktoré sú súčasťou predajnej siete parkovacích kariet. Len správne označená a umiestnená parkovacia karta je platná.
  • mapa centrálnej mestskej parkovacej zóny (CMPZ) (ukázať)
  • tabuľka ulíc pre jednotlivé rezidentské pásma (ukázať)
 • PARKOVISKÁ - PRAVIDELNÝ NÁVŠTEVNÍK / dlhodobé parkovanie
  • Ul. Andreja Hlinku - parkovisko je zabezpečené automatickým bezobslužným systémom. Kapacita parkoviska je 65 parkovacích miest. Ak doba od vstupu do výstupu z parkoviska nepresiahne 10 minút, parkovanie je zdarma. V prípade, že kapacita parkoviska je naplnená , na softwarovo riadenom semafore svieti signálne svetlo červenej farby.
   • spôsob platby - Existujú dva spôsoby úhrady za parkovanie. Prvý spôsob je prostredníctvom predplatenej parkovacej karty, ktorú je možno dobiť predvolenými peňažnými hodnotami alebo prostredníctvom hotovosti
    • hotovosť (cenník) - v prípade, že klient parkoviska nemá predplatenú parkovaciu kartu, musí pri vstupe na parkovisko stlačiť tlačidlo na vjazdovom terminály. Terminál vydá klientovi dočasnú parkovaciu kartu, na ktorej sa zaznamená dátum a čas príchodu. Pred odjazdom z parkoviska je potrebné zaplatiť parkovné prostredníctvom automatu. Automat na úhradu parkovného je viditeľne označený a nachádza sa v strede parkoviska. Po vložení karty do automatu sa zaznamená dátum a čas a automat vypočíta sumu za parkovanie. Úhrada za parkovanie sa realizuje v hotovosti. Po vložení vypočítanej sumy parkovného (finančnej hotovosti) do automatu klient kartu zoberie a vloží do výjazdového terminálu, nachádzajúceho sa pri výjazdovej rampe. Od uhradenia stanovenej ceny za parkovanie, po odjazd vozidla z parkoviska, je stanovená časová rezerva 15 minút.
    • predplatná parkovacia karta (PPK) (cenník, predajné miesto PPK) - slúži na bezhotovostnú úhradu parkovného. Pri vstupe na parkovisko je nutné PPK priložiť k snímaču bezkontaktných kariet. Snímač vykoná registráciu do systému, resp. zaznamená dátum a čas príchodu. Pri výjazde z parkoviska je nutné kartu opäť priložiť k snímaču pri výjazde, zaznamenávajúcemu dátum a čas odchodu. Snímač z predplatenej karty odčíta príslušnú sumu za parkovanie. Kartu je možné zakúpiť si u obsluhy parkoviska na Dlhej ulici.
   • mapa (ukázať)

Rezidentská forma parkovania

 • OBYVATEĽ
  • rezidentská karta - obyvateľ (RK-O) - umožňuje bez úhradové parkovanie v pracovných dňoch (PO-PIA) v čase regulácie od 7:00 do 16:00 hod. pre obyvateľov s trvalým pobytom v CMPZ . Vlastník RK-O môže parkovať kdekoľvek v celom rezidentskom pásme, na ktoré mu bola karta vydaná za jednorazový, značne cenovo zvýhodnený ročný poplatok. CMPZ je rozdelená do 5 rezidentských pásiem (A, B, C, D a E). Zaradenie ulíc do jednotlivých pásiem je prehľadne zobrazené na mape resp. v tabuľke. Ceny rezidentských kariet – obyvateľ sa progresívne menia s počtom vydaných rezidentných kariet na jednu bytovú jednotku. Karta je platná na dobu jedného roka. Na vydanie rezidentskej karty – obyvateľ, je nutné vyplniť žiadosť online alebo písomne ju doručiť do turisticko informačnej kancelárie mesta Prievidza.
  • mapa rezidentskách pásiem (ukázať)
  • tabuľka ulíc pre jednotlivé rezidentské pásma (ukázať)
 • PODNIKATEĽ
  • rezidentská karta - podnikateľ (RK-P) umožňuje bez úhradové parkovanie v pracovných dňoch (PO-PIA) v čase regulácie od 7:00 do 16:00 hod. pre podnikateľa so sídlom resp. prevádzkou v CMPZ . Vlastník RK-P môže parkovať kdekoľvek v celom rezidentskom pásme, na ktoré mu bola karta vydaná za jednorazový ročný poplatok. CMPZ je rozdelená do 5 rezidentských pásiem (A, B, C, D a E). Zaradenie ulíc do jednotlivých pásiem je prehľadne zobrazené na mape resp. v tabuľke. Karta je platná na dobu jedného roka. Na vydanie rezidentskej karty – podnikateľ, je nutné vyplniť žiadosť online alebo písomne ju doručiť do turisticko informačnej kancelárie mesta Prievidza.
  • mapa rezidentskách pásiem (ukázať)
  • tabuľka ulíc pre jednotlivé rezidentské pásma (ukázať)
 • NÁVŠTEVA
  • rezidentská karta - návšteva (RK-N) umožňuje bez úhradové parkovanie v pracovných dňoch (PO-PIA) v čase regulácie od 7:00 do 16:00 hod. pre obyvateľov s trvalým pobytom v CMPZ. Vlastník RK-N môže parkovať kdekoľvek v celom rezidentskom pásme, na ktoré mu bola karta vydaná za jednorazový poplatok. CMPZ je rozdelená do 5 rezidentských pásiem (A, B, C, D a E). Zaradenie ulíc do jednotlivých pásiem je prehľadne zobrazené na mape, resp. v v tabuľke. Karta je platná na dobu 7 kalendárnych dní. Predaj rezidentských kariet – návšteva bude v sídle spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o. na Košovskej 1 v Prievidzi.
  • mapa rezidentskách pásiem (ukázať)
  • tabuľka ulíc pre jednotlivé rezidentské pásma (ukázať)

Online formulár na žiadosť o vydanie rezidentskej parkovacej karty

Ak spĺňate podmienky na vydanie rezidentskej parkovacej karty vyplňte žiadosť prostredníctvom pripraveného online formulára

Anketa

Stáva sa Vám, že máte problém zaparkovať v centre mesta?

Áno
66 % (238)
Nie
27 % (97)
Niekedy
6 % (23)

Prevádzkový poriadok

prevádzkový poriadok

Žiadosti

Tu si môžete stiahnuť a vytlačiť žiadosti na rezidentské karty. Žiadosť musí byť vytlačená obojstranne aby sme ju mohli akceptovať!
žiadosť - RK - návšteva
žiadosť RK - návšteva
žiadosť - RK - návšteva
žiadosť RK - obyvateľ
žiadosť - RK - návšteva
žiadosť RK - podnikateľ

Prieskum statickej dopravy 2012

prevádzkový poriadok

Návštevnosť stránky

Počet návštevníkov na stránke od 19.12.2011:
194079

Daňový doklad k SMS lístku

vytlačte si daňový doklad k SMS lístku

SMS parkovací lístok pre Android

SMS parkovací lístok pre Android QR kód - SMS parkovací lístok pre Android