www.parkovanieprievidza.sk
OZNAM o ukončení predaja rezidentských kariet

Oznamujeme obyvateľom mesta Prievidza, že dňom 30. júna 2022 končí predaj kariet na rezidentské parkovanie v Turisticko – informačnej kancelárii.
Predĺžiť alebo zakúpiť parkovné v rezidentských pásmach bude možné od 1.júla 2022 u prevádzkovateľa systému na adrese:

Technické služby mesta Prievidza, s. r. o., Mariánska ulica č. 17 počas pracovných dní (Po-Pi) v čase od 08:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00.

O vydanie parkovacej karty môžu obyvatelia aj naďalej požiadať online prostredníctvom webového rozhrania https://www.parkovanieprievidza.sk/

Podmienky na získanie rezidentskej karty - VZN č. 4/2021

Rýchla navigácia

Regulácia CMPZ v Prievidzi

Daňový doklad k SMS lístku

Formy parkovania

Návštevnícka forma parkovania

 • SMS Platby za parkovanie prostredníctvom SMS-ky, je moderný a pohodlný spôsob ako zaplatiť za odstavenie svojho vozidla v CMPZ. Tvorí nosný systém regulácie a prvá hodina platby prostredníctvom SMS správy je výrazne cenovo zvýhodnená. Po zaparkovaní vozidla je potrebné odoslať SMS v predpísanom tvare na zverejnené telefónne číslo. Následná spätná SMS je ekvivalent parkovacieho lístka a slúži ako dôkaz o zaplatení parkovného. Pred uplynutím doby platnosti parkovacieho lístka bude klientovi zaslaná SMS správa, ktorá ho upozorní na blížiaci sa koniec platnosti parkovacieho lístka. Následne sa klient môže rozhodnúť, či si predĺži parkovací lístok zaslaním obdobnej SMS správy, alebo tento čas využije na opustenie parkovacieho miesta. Prvá hodina platby prostredníctvom SMS správy je výrazne cenovo zvýhodnená.
 • MOBILNÁ PARKOVACIA APLIKÁCIA Zaplatenie parkovného prostredníctvom zakúpenia virtuálneho parkovacieho lístka v mobilnej parkovacej aplikácii ParkDots je potrebné vykonať hneď po zaparkovaní vozidla. Postup je nasledovný:
  V aplikácií ParkDots vodič zvolí zónu, v ktorej parkuje a klikne na tlačidlo „Kúpiť lístok“. Následne je potrebné zvoliť plánovanú dĺžku parkovania (napr. 1 hod), zadať evidenčné číslo vozidla (napr. TN123XY) a potvrdiť tlačidlom „Zaplať“. Po vyplnení údajov z platobnej karty, potvrdení platby a jej spracovaní, má vodič zakúpený virtuálny parkovací lístok. Registrácia vodiča v aplikácii ParkDots nie je nevyhnutná, ale vodičovi umožňuje uložiť evidenčné číslo vozidla, ako aj platobnú kartu, pre zvýšenie pohodlia a rýchlosti nákupu virtuálneho parkovacieho lístka. Predĺženie parkovacieho času o ďalšiu hodinu je možné priamo v aplikácii v sekcii „Parkovacie lístky“. Pätnásť minút pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná notifikácia, ktorá upozorní o blížiacom sa konci platnosti zaplateného parkovného. Daňový doklad možno získať priamo v aplikácií ParkDots v sekcii „Parkovacie lístky“. Spôsob úhrady za parkovanie prostredníctvom mobilnej aplikácie je cenovo zvýhodnený pre prvú hodinu parkovania (viď Príloha č. 2 „Cenník“). Možnosť opätovného cenového zvýhodnenia úhrady parkovacieho lístka v mobilnej aplikácii je možné až po uplynutí 60 minút od vypršania platnosti naposledy zaplateného virtuálneho parkovacieho lístka. V dobe mimo prevádzkovej doby spoplatnenia je na týchto parkovacích miestach parkovanie bezplatné.
  Základná tarifa je hodinová, je teda možné uhradiť len celú hodinu státia alebo jej násobky pri prvotnej úhrade cez virtuálny parkovací lístok a to až do doby 16,00 hod. teda na celú dobu spoplatneného státia v daný deň.

Rezidentská forma parkovania

 • OBYVATEĽ
  • rezidentská karta - obyvateľ (RK-O) - umožňuje bez úhradové parkovanie v pracovných dňoch (PO-PIA) v čase regulácie od 7:00 do 16:00 hod. pre obyvateľov s trvalým pobytom v CMPZ . Vlastník RK-O môže parkovať kdekoľvek v celom rezidentskom pásme, na ktoré mu bola karta vydaná za jednorazový, značne cenovo zvýhodnený ročný poplatok. CMPZ je rozdelená do 5 rezidentských pásiem (A, B, C, D a E). Zaradenie ulíc do jednotlivých pásiem je prehľadne zobrazené na mape resp. v tabuľke. Ceny rezidentských kariet – obyvateľ sa progresívne menia s počtom vydaných rezidentných kariet na jednu bytovú jednotku. Karta je platná na dobu jedného roka. Na vydanie rezidentskej karty – obyvateľ, je nutné vyplniť žiadosť online alebo písomne ju doručiť do turisticko informačnej kancelárie mesta Prievidza.
  • mapa rezidentskách pásiem (ukázať)
  • tabuľka ulíc pre jednotlivé rezidentské pásma (ukázať)
 • PODNIKATEĽ
 • NÁVŠTEVA
  • rezidentská karta - návšteva (RK-N) umožňuje bez úhradové parkovanie v pracovných dňoch (PO-PIA) v čase regulácie od 7:00 do 16:00 hod. pre obyvateľov s trvalým pobytom v CMPZ. Vlastník RK-N môže parkovať kdekoľvek v celom rezidentskom pásme, na ktoré mu bola karta vydaná za jednorazový poplatok. CMPZ je rozdelená do 5 rezidentských pásiem (A, B, C, D a E). Zaradenie ulíc do jednotlivých pásiem je prehľadne zobrazené na mape, resp. v v tabuľke. Karta je platná na dobu 7 kalendárnych dní. Predaj rezidentských kariet – návšteva bude v sídle spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o. na Mariánskej 17 v Prievidzi.
  • mapa rezidentskách pásiem (ukázať)
  • tabuľka ulíc pre jednotlivé rezidentské pásma (ukázať)